Криони, . (2017). УГАТУ–85: АПРИОРИ – НАУКА. Вестник УГАТУ, 21(4 (78)), 3-5. Получено с http://journal.ugatu.ac.ru/index.php/Vestnik/article/view/165